Opis procesu certyfikacji

Wydanie 1 z dnia 04.02.2022 r.

1. Proces dotyczy certyfikacji:
a) Rzeczoznawców samochodowych, o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, art. 79a.
b) Rzeczoznawców samochodowych, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. – z późniejszymi zmianami – o transporcie drogowym.
c) Rzeczoznawców samochodowych wykonujących czynności związane z ruchem drogowym i techniką pojazdową nieokreślone w ustawie prawo o ruchu drogowym oraz ustawie o transporcie drogowym:
Wyceny wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów, ich zespołów i elementów,
Ekspertyzy/opinie w zakresie techniki pojazdowej,
Ekspertyzy/opinie w zakresie elektroniki i elektrotechniki pojazdowej.
2. Uzyskanie certyfikatu następuje po:
a) złożeniu kompletnej dokumentacji zgodnie z ustalonym zakresem;
b) zdaniem egzaminu pisemnego i ustnego oceniającego kompetencje zgodnie z programem wynikającym z określonego zakresu certyfikacji
3. Ubiegający o certyfikat osobowy ma prawo do:
a) uzyskania informacji wymaganej w programie certyfikacji do oceny jego kompetencji;
b) informacje dotyczącej decyzji udzielania, utrzymywania, ponownej certyfikacji, rozszerzania, ograniczania, zawieszania i cofania certyfikacji
c) odwołania się od decyzji w sprawie certyfikacji wraz z uzyskaną informacją jej rozpatrzenia;
d) złożenia skargi na działalność certyfikacyjną jednostki;
4. Ubiegający o certyfikat osobowy jest zobowiązany do:
a) złożenie wniosku o certyfikacje lub recertyfikacje, zgodnie z dokumentami opublikowanymi na stronie CCM PLMOT;
b) określenie zakresu certyfikacji, o którą się ubiega;
c) wyrażenia zgody na spełnienie wymagań certyfikacyjnych oraz na dostarczenie wszelkich informacji potrzebnych do oceny.
5. Wszelkie opłaty związane z procesem certyfikacji zawarte są w cenniku [CCM/Z/07].

Mobirise Website Builder

Centrum Certyfikacji Motoryzacji PLMOT - Wszystkie prawa zastrzeżone © 2022

Designed with Mobirise ‌

Web Page Builder